Ogłoszenia

LKS Jedność 32 Przyszowice w 2016 roku otrzymał z gminy Gierałtowice dotację. Kwotę w wysokości 14 000 zł przekazano na realizację zadania publicznego młodzieżowa sekcja piłki nożnej. Środki pieniężne przyznano z otwartego konkursu w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Gmina Gierałtowice

PARTNERZY: